II KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2018

II KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2018

Kraków dnia 30.03.20

 II KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO  GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2018

 

 1.Cel rozgrywek.

 • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2.Termin i miejsce rozgrywek: 14.04.2018 – Kraków,

Hala Sportowa KS Wanda w Krakowie, ul. Odmogile 1b.

Następne terminy:
III. 05.05.2018 – Gródek Nad Dunajcem
IV. 09.06.2018 – Brzesko
V. 29.09.2018 – Myślenice
VI. 27.10.2018 – Dobczyce

 1. Kierownictwo zawodów.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • Małopolski Związek Bokserski
 1. Uczestnictwo
 • Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:

Młodzik: 2004 rok.
Kadet: 2003 – 2002 rok.
Junior: 2001 – 2000 rok.
Senior: 1999 rok i starsi

 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

 

 1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
 • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 6 zawodów GP.
 • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 1. Sposób zgłaszania zawodników
 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego).         Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w. danymi.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
 1. 14.04.2018 – Kraków – zgłoszenie do 07.04.2018
  III. 05.05.2018 – Gródek N/D – zgłoszenie do 28.04.2018
  IV. 09.06.2018 – Brzesko – zgłoszenie do 02.06.2018
  V. 29.09.2018 – Myślenice – zgłoszenie do 22.09.2018
  VI. 27.10.2018 – Dobczyce – zgłoszenie do 20.10.20018
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
 1. Punktacja rozgrywek.
 • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki  1 pkt. – przegrany
 • Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
 • Zawodnika można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., Klub minus 2 pkt.
  Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników przez trenerów.
 • Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji i klubowej.
 • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
 • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
  w klasyfikacji generalnej.
 • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami,
  a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2018.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
 • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej. • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.

 

 

 1. Opłaty startowe:

Młodzicy:        10 zł,

Kadeci:           10 zł,

Juniorzy:         20 zł,

Seniorzy:        30 zł,

Niezrzeszeni   50 zł

Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.

 1. Nagrody:

Podczas każdego MGPM 2018:

 • Zawodnicy otrzymują dyplom,
 • W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów

Po zakończeniu 6 edycji MGPM 2018 Zawodnicy otrzymują:

 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 1. Postanowienia końcowe.
 2. Program zawodów.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
 • finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.

8.00 – 9.00 waga i badanie,

10.00 – 11.00 konferencja techniczna, 

12.00 walki .

Ze sportowymi pozdrowieniami

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU

BOKSERSKIEGO

Grand Prix PLAKAT Kraków