KOMUNIKAT – III Międzynarodowy Memoriał Ryszarda Jarnota – Libiąż 30 marca 2019 roku

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
III Międzynarodowy Memoriał Ryszarda Jarnota
Libiąż 30 marca 2019 roku


CEL IMPREZY:
– Rozwój i popularyzacja pięściarstwa w Gminie Libiąż
– Uczczenie pamięci trenera Ryszarda Jarnota
– Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrażającym środowisku młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.

ORGANIZATORZY TURNIEJU:

– Akademia Bokserska Libiąż
– Starostwo Powiatowe Chrzanów
– Urząd Miasta Libiąż
– Libiąskie Centrum Kultury

TERMIN ZAWODÓW:

30 marca 2019r.

MIEJSCE ZAWODÓW:

Hala Sportowa  ul. Górnicza 3; 32-590 Libiąż

UCZESTNICTWO – UPRAWNIENI DO STARTU

W turnieju mogą brać udział:

Klub, Trenerzy, Zawodniczki i Zawodnicy posiadający aktualną licencję na rok 2019 zgodnie z regulaminem PZB.

Zawodniczki i zawodnicy posiadający książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.
Trenerzy i instruktorzy z uprawnieniami trenerskimi w sporcie boks.

Zawodniczki i zawodnicy urodzeni:

Adept: 2008 – 2006 rok
Młodzik: 2005 rok.
Kadet: 2004 – 2003 rok.
Junior: 2002 – 2001 rok.
Senior: 2000 rok i starsi – którzy stoczyli minimum 10 walk

W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie  zgodnie z regulaminem PZB.

OPŁATY STARTOWE:
Młodzicy – 10 zł,
Kadeci – 10 zł,
Juniorzy – 20 zł,
Seniorzy – 30 zł,
Niezrzeszeni –  50 zł      

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU.

• Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB

• Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.

• Adepci toczą walki „sparingowe” punktowane – w czasie 3×1 min, stroje zgodne z regulaminem

• Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.

• Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.

• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

• Maksymalna ilość walk podczas zawodów –  40.

• Każdy zawodnik po stoczonej walce otrzyma nagrodę.
           

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenia zawodników do dnia 26.03.2019r., przyjmowane będą tylko wyłącznie z aktualną licencją. Nie dotyczy młodzików i adeptów. 

Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.   
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.     

Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.                                                     

Zgłoszenia na adres: e- mail: mgpmzb@gmail.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, zniszczenia mienia, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
– Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
– Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

Kontakt i Informacje:

Tel: 663420500

PROGRAM ZAWODÓW:

Godzina 8.00 – 9.00  Badanie lekarskie i waga.

Godzina 10.00 – Konferencja techniczna.

Godzina 12.00 – Walki.

Istnieje możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia.
Zakwaterowanie w Restauracji NATA – Pokoje Gościnne – 50 zł od osoby

Śniadanie – 20 zł
Obiad – 30 zł
Kolacja – 25 zł

Rezerwacja telefon – 503124892