KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 02 – 03.06.2016 KRAKÓW

Kraków, 19.05.2017

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

02 – 03.06.2016 KRAKÓW

                 CEL IMPREZY:
Rozwój i popularyzacja pięściarstwa na terenie kraju w szczególności w regionie Małopolskim.

Wyłonienie najlepszych zawodników Małopolski do OOM we wszystkich kategoriach wagowych (15-16 lat  junior młodszy). Eliminacje w Krakowie nie dotyczą  dziewczyn,

 ORGANIZATORZY TURNIEJU:
S. Wisła Kraków.
Małopolski Związek Bokserski

TERMIN TURNIEJU:
Eliminacje do OOM odbędą się w dniach 02 – 03 czerwca 2017 roku.

 MIEJSCE ZAWODÓW:
Hala sportowa (sala bokserska) T.S. Wisła Kraków przy ul. Reymonta 22,

Uprawnieni do EOOM:
Zawodnicy urodzeni: 2001 – 2002.
Zawodnicy posiadający książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.
Zawodnicy posiadający uprawnienia zgodnie z regulaminem PZB.
W turnieju mogą brać udział:
Kluby wyłącznie zrzeszone w MZB.
Trenerzy z uprawnieniami trenerskimi w sporcie boks.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
Zgodnie z Regulaminami Polskiego i Małopolskiego Związku Bokserskiego.

Kontakt i Informacje:
e- mail: biuromzb@gmail.com
Tel: 509 814 006, 604 357 139

Zgłoszenia zawodników do zawodów zgłaszają Kluby do dnia 29.05.2017 na adres e-mail: mgpmzb@gmail.com 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, zniszczenia mienia, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
W sprawie od wołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy MZB i PZB.
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

PROGRAM:

Piątek 02.06.2017
Godzina 13:00 – 14:00 Badanie lekarskie i waga.
Godzina 15:00 Konferencja techniczna.
Godzina 17:00 Walki

Sobota 03.06.2017
Godzina 08:00 – 09:00 Badania lekarskie i waga.
Godzina 12:00 Walki

UWAGA !!!

W dniu 03.06.2017, podczas Eliminacji do OOM będą mogli startować zawodnicy i zawodniczki I kroku  (do 10 walk) we wszystkich pozostałych kategoriach wiekowych.

 Zasady finansowania.
Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
• Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
• Zgodnie z decyzją Zarządu MZB, Wydział Sędziowski będzie pobierał startowe za każdego zgłoszonego zawodnika.

Opłaty startowe:
Młodzicy – 10 zł, Kadeci – 10 zł, Juniorzy – 20 zł, Seniorzy – 30 zł, Niezrzeszeni  –  50 zł
Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi.

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Małopolskiego Związku Bokserskiego