KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY II Memoriał Ryszarda Jarnota Libiąż 24 marca 2018 roku

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY II Memoriał Ryszarda Jarnota Libiąż 24 marca 2018 roku

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

II Memoriał Ryszarda Jarnota

Libiąż 24 marca 2018 roku

 

CEL IMPREZY:
– Rozwój i popularyzacja pięściarstwa w Gminie Libiąż
– Uczczenie pamięci trenera Ryszarda Jarnota

– Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrażającym środowisku młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.
ORGANIZATORZY TURNIEJU:

– Akademia Bokserska Libiąż

– Urząd Miasta Libiąż

– Libiąskie Centrum Kultury

 

TERMIN ZAWODÓW:

24 marca 2018r.

 

MIEJSCE ZAWODÓW:

Hala Sportowa  ul. Górnicza 3; 32-590 Libiąż

 

UCZESTNICTWO – UPRAWNIENI DO STARTU

W turnieju mogą brać udział:

Klub, Trenerzy, Zawodniczki i Zawodnicy posiadający aktualną licencję na rok 2018 zgodnie z regulaminem PZB.

Zawodniczki i zawodnicy posiadający książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.

Trenerzy i instruktorzy z uprawnieniami trenerskimi w sporcie boks.
Zawodniczki i zawodnicy urodzeni:
Młodzik: 2004 rok.
Kadet: 2003 – 2002 rok.
Junior: 2001 – 2000 rok.
Senior: 1999 rok i starsi
W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie  zgodnie z regulaminem PZB.

OPŁATY STARTOWE:
Młodzicy – 10 zł,
Kadeci – 10 zł,
Juniorzy – 20 zł,
Seniorzy – 30 zł,
Niezrzeszeni –  50 zł
 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU.

  • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
  • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
  • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
  • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
  • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
  • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
  • Maksymalna ilość walk podczas zawodów – 40.

    • Każdy zawodnik po stoczonej walce otrzyma nagrodę.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenia zawodników do dnia 19.03.2018r., przyjmowane będą tylko wyłącznie z aktualną licencją. Nie dotyczy młodzików.
Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.

Zgłoszenia na adres: e- mail: mgpmzb@gmail.com

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, zniszczenia mienia, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.

– Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

– Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

Kontakt i Informacje:

Tel: 663420500

 

PROGRAM ZAWODÓW:

Godzina 8.00 – 9.00  Badanie lekarskie i waga.

Godzina 10.00 – Konferencja techniczna.

Godzina 12.00 – Walki.

 

 

Istnieje możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia.

Zakwaterowanie w Restauracji NATA – Pokoje Gościnne – 50 zł od osoby

Śniadanie – 20 zł

Obiad – 30 zł

Kolacja – 25 zł

Rezerwacja telefon – 503124892

Plakat-Memoriał II fin_free_big_2018v2