KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego – Libiąż 20-21 Października 2018

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego

RECTOR  – SYSTEMY STROPOWE

pod honorowym patronatem Burmistrza Libiąża

Libiąż 20-21 października 2018 roku

CEL IMPREZY:
– Rozwój i popularyzacja pięściarstwa w Gminie Libiąż

– Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrażającym środowisku młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.
ORGANIZATORZY TURNIEJU:

– Akademia Bokserska Libiąż

– Urząd Miasta Libiąż

– Libiąskie Centrum Kultury

 

TERMIN ZAWODÓW:

20 – 21 października 2018r.

 

MIEJSCE ZAWODÓW:

Hala Sportowa  ul. Górnicza 3; 32-590 Libiąż

 

UCZESTNICTWO – UPRAWNIENI DO STARTU

W turnieju mogą brać udział:
Klub, Trenerzy, Zawodniczki i Zawodnicy posiadający aktualną licencję na rok 2018 zgodnie
z regulaminem PZB.
Zawodniczki i zawodnicy posiadający książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.

Zawodniczki i zawodnicy urodzeni:
Młodzik: 2004 rok.
Kadet: 2003 – 2002 rok.
Junior: 2001 – 2000 rok.
Senior: 1999 rok i starsi
W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie  zgodnie z regulaminem PZB.


OPŁATY STARTOWE:
Młodzicy – 10 zł,
Kadeci – 10 zł,
Juniorzy – 20 zł,
Seniorzy – 30 zł,
Niezrzeszeni –  50 zł

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU.

 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB;
  • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju;
  • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową;
  • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB;
  • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych;
  • W przypadku większej ilości zawodników w jednej kategorii wagowej niż czterech, kategoria zostanie podzielona na dwie lub więcej grup zgodnie według ilości walk w książeczce sportowo-lekarskiej ;
  • Finaliści otrzymują nagrody – wręczenie po zakończonej walce.

TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Zgłoszenia zawodników do dnia 16.10.2018r., przyjmowane będą tylko wyłącznie z aktualną licencją. Nie dotyczy młodzików.
Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk.
Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.                       

        zgłoszenia na adres: e- mail: mgpmzb@gmail.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, zniszczenia mienia, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
– Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
– Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

Kontakt i Informacje:

Tel: 663420500

PROGRAM ZAWODÓW:

20.10.2018 sobota

Godzina 8.00 – 9.00  Badanie lekarskie i waga.
(Waga tylko do godz. 9.00 – proszę o punktualność)
Godzina 10.00 – Konferencja techniczna.
Godzina 12.00 – Walki półfinałowe.
21.10.2018 niedziela
Godzina 11.00 – Walki finałowe.
Istnieje możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia.
Zakwaterowanie w Restauracji NATA – Pokoje Gościnne – 50 zł od osoby
Śniadanie – 20 zł
Obiad –  kolacja 30 zł
Rezerwacja telefon – 503124892