KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W BOKSIE GNOJNIK, 10 – 12 marca 2017 roku

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W BOKSIE GNOJNIK, 10 – 12 marca 2017 roku

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W BOKSIE

GNOJNIK, 10 – 12 marca 2017 roku

CEL IMPREZY:

v Rozwój i popularyzacja pięściarstwa na terenie kraju w szczególności w regionie Małopolskim jak i również w Powiecie Brzeskim i Gminie Gnojnik.

v Wyłonienie najlepszych zawodników Małopolski, Mistrzów Małopolski we wszystkich kategoriach wagowych co daje możliwość ubiegania się o stypendia sportowe.

v Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów. (kwalifikacje do Mistrzostw Polski Juniorów uzyskują Mistrzowie Juniorów Mistrzostw Małopolski). Finał Mistrzostw Polski Juniorów zostanie rozegrany w dniach 26 – 30.04.2017 r. (miejsce do ustalenia)

v Eliminacje Kadetów (15 – 16 lat) do OOM odbędą się w czerwcu (dzień i miejsce do ustalenia)

 

ORGANIZATORZY TURNIEJU:

v Wójt Gminy Gnojnik i Centrum Kultury w Gnojniku

v Małopolski Związek Bokserski

v Brzeski Klub Bokserski „Magic Boxing”- Brzesko

 

TERMIN TURNIEJU:

Mistrzostwa Małopolski odbędą się w dniach 10 – 12 marca 2017 roku.

MIEJSCE ZAWODÓW:

Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego w Gnojniku Powiat Brzeski, 10 km. od Brzeska na trasie nr 75 Brzesko – Nowy Sącz.

 

UCZESTNICTWO – UPRAWNIENI DO STARTU

Zawodniczki i zawodnicy urodzeni:

 • Młodzik: 2003 rok.
 • Kadet: 2001 – 2002 rok.
 • Junior: 1999 – 2000 rok.
 • Senior: 1998 – 1997 rok

v Zawodniczki i zawodnicy posiadający książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.

v Zawodniczki i zawodnicy posiadający uprawnienia zgodnie z regulaminem PZB.

 

W turnieju mogą brać udział:

v Kluby wyłącznie zrzeszone w MZB z opłaconymi składkami w roku 2017.

v Trenerzy z uprawnieniami trenerskimi w sporcie boks.

 

OPŁATY STARTOWE:

 • Młodzicy:       10 zł
 • Kadeci:           10 zł
 • Juniorzy:         20 zł,
 • Seniorzy:         30 zł,

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU.

Zgodnie z Regulaminami Polskiego i Małopolskiego Związku Bokserskiego.

Kontakt i Informacje:

e- mail: mgpmzb@gmail.com

Tel: 509 814 006,

Zgłoszenia zawodników do zawodów zgłaszają Kluby do dnia 06.03.2017

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

v Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC.

v Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, zniszczenia mienia, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.

v Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

v W sprawie od wołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy MZB i PZB.

v Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

PROGRAM TURNIEJU „MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI 2017”, 10 – 12.03.2016.

 • Piątek 10.03.2017

Godzina 12:00 – 13:00 Badanie lekarskie i waga.

Godzina 14:00 – Konferencja techniczna.

Godzina 16:00 – Walki ćwierćfinałowe.

 • Sobota 11.03.2017

Godzina 12:00 – 13:00 Badania lekarskie i waga.

Godzina 16:00 Walki półfinałowe.

 • Niedziela 12.03.2017

Godzina 10:00 – 11:00 Badania lekarskie i waga.

Godzina 14:00 Walki finałowe.

W przerwach między walkami, występy regionalnych grup artystycznych.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd Małopolskiego Związku Bokserskiego

MM Gnojnik 2017