KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W BOKSIE GNOJNIK 17– 18 luty 2018 roku

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W BOKSIE GNOJNIK 17– 18 luty 2018 roku

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W BOKSIE

GNOJNIK 17 – 18 luty 2018 roku

CEL IMPREZY:

 • Rozwój i popularyzacja pięściarstwa na terenie kraju w szczególności w regionie Małopolskim jak i również w Powiecie Brzeskim i Gminie Gnojnik.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników Małopolski, Mistrzów Małopolski we wszystkich kategoriach wagowych co daje możliwość ubiegania się o stypendia sportowe.
 • Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów. (kwalifikacje do Mistrzostw Polski Juniorów uzyskują Mistrzowie Małopolski). Mistrzostwa Polski Juniorów odbędą się w dniach 27.02 – 04.03.2018r. w Ciechocinku.
 • Eliminacje do OOM Kadetów (15 – 16 lat) odbędą się w maju (dzień i miejsce do ustalenia)

ORGANIZATORZY TURNIEJU:

 • Wójt Gminy Gnojnik i Centrum Kultury w Gnojniku
 • Małopolski Związek Bokserski
 • Brzeski Klub Bokserski „Magic Boxing”- Brzesko

TERMIN TURNIEJU:

 • Mistrzostwa Małopolski odbędą się w dniach 17 – 18 lutego 2018 roku.

MIEJSCE ZAWODÓW:

Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego w Gnojniku Powiat Brzeski, 10 km. od Brzeska na trasie nr 75 Brzesko – Nowy Sącz.

UCZESTNICTWO – UPRAWNIENI DO STARTU

W turnieju mogą brać udział:

 • Kluby wyłącznie zrzeszone w MZB z uregulowanymi składkami za rok 2017 i 2018r.
 • Trenerzy z uprawnieniami trenerskimi w sporcie boks.
 • Zawodniczki i zawodnicy posiadający książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.
 • Klub, Trenerzy, Zawodniczki i Zawodnicy posiadający aktualną licencję na rok 2018 zgodnie z regulaminem PZB.

Zawodniczki i zawodnicy urodzeni:

 • Młodzik: 2004 rok.
 • Kadet: 2003 – 2002 rok.
 • Junior: 2001 – 2000 rok.
 • Senior: 1999 rok i starsi

W turnieju zawodnicy startują we własnym sprzęcie startowym zgodnie z regulaminem PZB.

OPŁATY STARTOWE:

 • Młodzicy – 10 zł,
 • Kadeci – 10 zł,
 • Juniorzy – 20 zł,
 • Seniorzy – 30 zł,

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU.

Zgodnie z Regulaminami Polskiego i Małopolskiego Związku Bokserskiego.

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

 • Zgłoszenia zawodników do dnia 09.02.2018r., przyjmowane będą tylko wyłącznie z aktualną licencją. Nie dotyczy młodzików.                  Zgłoszenia do Mistrzostw Małopolski po terminie nie będą przyjmowane.
 • Zgłoszenia na adres: e- mail: mgpmzb@gmail.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, zniszczenia mienia, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy MZB i PZB.
 • Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

Kontakt i Informacje:

Tel: 509 814 006,

 

PROGRAM TURNIEJU:

 • Sobota 17.02.2018

Godzina 12:00 – 13:00 Badanie lekarskie i waga.

Godzina 14:00 – Konferencja techniczna.

Godzina 16:00 – Walki ćwierćfinałowe.

 • Niedziela 18.02.2018

Godzina 10:00 – 11:00 Badania lekarskie i waga.

Godzina 14:00 Walki finałowe.

W przerwach między walkami, występy regionalnych grup artystycznych.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami

Zarząd Małopolskiego Związku Bokserskiego

Gnojnik plakat A3 sami sponsoorzy