KOMUNIKAT ZARZĄDU MZB DOTYCZĄCY NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRZEPISACH ORAZ REGULAMINACH OPUBLIKOWANYCH PRZEZ P.Z.B.

ZARZĄD MZB ZWRACA SIĘ DO WSZYSTKICH KLUBÓW ZRZESZONYCH W MAŁOPOLSKIM ZWIĄZKU BOKSERSKIM O KONSTRUKTYWNE WŁĄCZENIE SIĘ DO DZIAŁANIA NA RZECZ MAŁOPOLSKIEGO BOKSU . WIELE ZAWODÓW SPORTOWYCH RANGI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ CZEKA NASZE PIĘŚCIARKI I PIĘŚCIARZY W NADCHODZĄCYM ROKU ,UCZYŃMY WSZYSTKO ŻEBY BOKS MAŁOPOLSKI ODZYSKAŁ DAWNY BLASK .MYŚLIMY ,ŻE 12-MIEJSCE W KLASYFIKACJI MEDALOWEJ NIE SATYSFAKCJONUJE NAS WSZYSTKICH I MAŁOPOLSKA POWINNA W 2014 ROKU ZAJĄĆ MIEJSCE W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE( w ilości zdobytych medali w 2013 r. Małopolska zajmuje 8-miejsce) ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIAŁACZOM, TRENEROM,ZAWODNICZKOM I ZAWODNIKOM DUŻO DOBREGO ZDROWIA ORAZ WIELU SUKCESÓW  SPORTOWYCH W NOWYM 2014 ROKU.

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 

Zmiany w regulaminie oraz komunikat Wydziału sportowego PZB w rozwinięciu!

NOWY REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI PZB OBOWIĄZUJĄCY OD STYCZNIA 2014

| 18 grudnia 2013

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmianie uległa procedura wydawania licencji PZB dla zawodników, trenerów i sędziów. Zarząd PZB podjął jednocześnie decyzję o wprowadzeniu licencji dla supervisorów/ITO.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zasad wydawania licencji Polskiego Związku Bokserskiego. Właściwy regulamin wraz z drukami wniosków zostanie opublikowany przed 31 grudnia 2013r.
1. Od dnia 1 stycznia 2014r. licencje PZB wydawane będą na okres jednego roku (licząc od daty wydania).
2. Ustalone zostały następujące kwoty opłaty za licencje:
Licencja zawodnicza  seniorska: 50 zł
Licencja zawodnicza młodzieżowa (dawna juniorska): 30 zł
Licencja trenerska: 80 zł
Licencja sędziowska: 100 zł
Licencja supervisora/ITO: 200 zł
3. Z dniem 31 grudnia 2013r. tracą ważność licencje zawodnicze seniorskie i juniorskie wydane przez Polski Związek Bokserski. Do dnia 31 stycznia 2014r. należy złożyć do PZB wniosek o przedłużenie licencji wraz z dokonaną opłatą (zgodnie z obowiązującym wzorem).
Licencje zawodnicze wydane przez PZB w IV kwartale br. (październik-grudzień) obowiązują na rok 2014r. Po tym terminie należy złożyć do PZB wniosek o przedłużenie licencji (zgodnie z obowiązującym wzorem).
4. Z dniem 31 grudnia 2013r. tracą ważność licencje sędziowskie wydane przez Polski Związek Bokserski. Do dnia 31 stycznia 2014r. należy złożyć do PZB wniosek o przedłużenie licencji wraz z dokonaną opłatą (zgodnie z obowiązującym wzorem).
5. Licencje trenerskie obowiązują do upływu terminu daty ważności licencji wydanej zgodnie
z dotychczas obowiązującymi zasadami.
6. Wniosek o wydanie licencji supervisora/ITO należy złożyć do PZB do dnia 31 stycznia 2014r. (zgodnie z obowiązującym wzorem).

Nadzór nad prawidłową realizacją wytycznych nowego regulaminu sprawuje Wiceprezes PZB

  

KOMUNIKAT  WYDZIAŁU SPORTOWEGO PZB 

NR 26/2013 R.

Wydział Sportowy PZB informuje że dnia 17.12.2013 r. Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego podjął uchwałę o zmianie § 24 Regulaminu Sportowego dotyczącego podziału zawodników na grupy wiekowe oraz § 4, pkt.2, § 5 pkt. 1,2,3 Regulaminu Opieki Zdrowotnej, które w nowym brzmieniu wyglądają następująco:

§ 24

Za podstawę podziału na grupy wiekowe bierze się rok urodzenia.

Wstępne przygotowanie do boksu w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych mogą rozpoczynać kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 12 lat i uzyskują orzeczenie lekarskie „zdolny do ćwiczeń ogólnorozwojowych z możliwością treningu specjalistycznego”.

Do walk mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 13 lat.

School- boys/młodzik.

Od 1 stycznia roku kalendarzowego , w którym kończy 13 lat do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 14 lat.

Pozostała część pozostaje bez zmian.

 

§ 4 

Pkt 2

Kryteria wiekowe przy kwalifikacji do szkolenia młodzieży w boksie dla zawodników poniżej 13 roku życia ustala COMS w porozumieniu z krajowym specjalistą w dziedzinie medycyny sportowej.

§ 5

Pkt 1

Wstępne przygotowanie do boksu w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych mogą rozpocząć kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 12 lat  Przy wydawaniu orzeczeń należy wyraźnie zaznaczyć „zdolny do ćwiczeń ogólnorozwojowych z możliwością treningu specjalistycznego.

Pkt  2

Do specjalistycznych treningów bokserskich mogą być dopuszczeni kandydaci ,którzy w danym roku kalendarzowym kończą 12 lat.

Pkt 3 

Start w zawodach bokserskich dozwolony jest od 1 stycznia roku , w którym zawodnicy kończą 13 lat a zawodniczki 15 lat po 9-ciu miesiącach szkolenia specjalistycznego oraz po odbyciu badania

wstępnego i 2-ch okresowych badań lekarskich oraz wykonaniu badania elektroencefalograficznego
i neurologicznego po ukończeniu 12 roku życia (data urodzenia).

Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

W związku z zaistniałymi zmianami zostają zmienione Regulaminy: Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz Mistrzostw Polski Młodzików.

 

V-ce Prezes ds. Sportowych PZB

Wojciech Nagórny

REGULAMINY ZAWODÓW NA ROK 2014