MGPM Libiąż - V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK  MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017

MGPM Libiąż – V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017

Kraków 06.09.2017

 

V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK  

MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017

 

1.Cel rozgrywek.
• Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
• Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

 

UWAGA !  Termin 23.09.2017 Nowy Sącz – odwołany, za utrudnienia przepraszamy.
2.Termin i miejsce rozgrywek: 28.10.2017 – Libiąż , Hala Sportowa przy ul. Górnicza 3, 32 – 590 Libiąż. 
Następny termin – Finał MGPM:
18.11.2017 Kraków – Nowa Huta

 1. Kierownictwo zawodów.
  Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:
  • MZB poprzez Wydział Sędziowski
  • Supervisor , Jury
  4. Uczestnictwo
  • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni
  – młodzik rocznik 2003
  – kadet rocznik 2001-2002
  – junior rocznik 1999-2000
  – senior 1998 i starsi
  • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
  • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
  • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
  5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
  • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 8 zawodów GP.
  • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu GP – 50.
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
  • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
  • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
  • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
  • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
  • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
  6. Sposób zgłaszania zawodników
  • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
  • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.
  • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
  28.10.2017 Libiąż – zgłoszenie do 21.10.2017
  18.11.2017 Kraków – Nowa Huta – zgłoszenie do 11.11.2017

  • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
  • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
  • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszty przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
  • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
  7. Punktacja rozgrywek.
  • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki 1 pkt. – przegrany
  • Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
  • Zawodnik można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., klub minus
  2 pkt. Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników, przez trenerów.
  • Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji jak i dla klubowej.
  • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
  • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
  w klasyfikacji generalnej.
  • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami
  a w następnej ilość startów w cyklu MGPM.
  • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego klubu.
  • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
  • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej. • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.
  8. Zasady finansowania.
  • Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
  • Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
  • Zgodnie z decyzją Zarządu MZB, Wydział Sędziowski będzie pobierał „wpisowe” za każdego zgłoszonego zawodnika do zawodów GP.
  Opłaty wpisowe:
  Młodzicy: 10 zł, Kadeci: 10 zł, Juniorzy: 20 zł, Seniorzy: 30 zł,
  Niezrzeszeni: 50 zł
  Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.
  9. Nagrody.
  • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
  • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
  • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
  • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
  • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  10. Postanowienia końcowe.
  • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
  • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
  • finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
  • W sprawie od wołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.

 

 1. Program zawodów.
  8.00 – 9.00 waga i badanie, 10.00 – 11.00 konferencja techniczna,                                                                                                                                           12.00 walki

.
Ze sportowymi pozdrowieniami
ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
BOKSERSKIEGO

Plakat-GP_LIB_mid_finv4_big