Zarząd

Zarząd MZB  Wybrany na Nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym MZB w dniu 29.08.2014

Skład:
1. Edmund Kubisiak – Prezes Zarządu – edmundkubisiakmzb@gmail.com
2. Ariel Środa – Wice Prezes ds. Sędziowskich – arielsrodamzb@gmail.com
3. Piotr Snopkowski Wice Prezes ds. Organizacyjnych – piotrsnopkowskimzb@gmail.com
4. Ryszard Grzybek – Sekretarz Zarządu – ryszardgrzybekmzb@gmail.com
5. Michał Pajda – Skarbnik Zarządu – michalpajdamzb@gmail.com
6. Radosław  Pietrzkiewicz – Przewodniczący Rady Trenerów – radoslawpietrzkiewiczmzb@gmail.com
7. Jacek Krala – Członek Zarządu ds. Promocji i Reklamy – jacekkralamzb@gmail.com
8. Tomasz Winiarski – Członek Zarządu ds. Młodzieży – tomaszwiniarskimzb@gmail.com
9. Sebastian Jagielski – Członek Zarządu ds. sportowych – sebastianjagielskimzb@gmail.com
10. Łukasz Wawrzyczek – Członek Zarządu – lukaszwawrzyczekmzb@gmail.com
11. Krzysztof Kwiatkowski – Członek Zarządu – krzysztofkwiatkowskimzb@gmail.com