Kategorie wagowe

W boksie amatorskim mamy 11 kategori wagowych. W boksie zawodowym 17 kategori wagowych.

Kategorie wagowe w boksie amatorskim
kategoria limit wagowy
Kategoria papierowa do 48 kg
Kategoria musza do 51 kg
Kategoria kogucia do 54 kg
Kategoria piórkowa do 57 kg
Kategoria lekka do 60 kg
Kategoria lekkopółśrednia do 64 kg
Kategoria półśrednia do 69kg
Kategoria średnia do 75 kg
Kategoria półciężka do 81 kg
Kategoria ciężka do 91 kg
Kategoria superciężka powyżej 91 kg

 

 

Kategorie wagowe w boksie zawodowym
kategoria limit wagowy
Kategoria słomkowa (Strawweight) do 47,627 kg
Kategoria junior musza/lekko musza (Lt. Flyweight) do 48,998 kg
Kategoria musza (Flyweight) do 50,820 kg
Kategoria junior kogucia/super musza (Superflyweight) do 52,163 kg
Kategoria kogucia (Bantamweight) do 52,524 kg
Kategoria junior piórkowa/super kogucia (Superbantamweight) do 55,338 kg
Kategoria piórkowa (Featherweight) do 57,153 kg
Kategoria junior lekka/super piórkowa (Superfeatherweight) do 58,967 kg
Kategoria lekka (Lightweight) do 61,235 kg
Kategoria junior półśrednia/lekkopółśrednia (Lightwelterweight) do 63,503 kg
Kategoria półśrednia (Welterweight) do 66,678 kg
Kategoria junior średnia/super półśrednia (Superwelterweight) do 69,853 kg
Kategoria średnia (Middleweight) do 72,575 kg
Kategoria super średnia (Supermiddleweight) do 76,204 kg
Kategoria półciężka (Lt. Heavyweight) do 79,379 kg
Kategoria junior ciężka/lekkociężka (Cruiserweight) do 90,719 kg
Kategoria ciężka (Heavyweight) ponad 90.719 kg