PILNE !- Międzynarodowe Grand Prix Małopolski w dniu 25.03.2017- ODWOŁANE

Z przykrością informujemy iż w związku z analogicznym (pokrywającym  się w czasie ) terminem Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie Zarząd MZB podjął decyzje o odwołaniu najbliższego Międzynarodowego „Grand Prix” Małopolski w Boksie mającego się odbyć w dniu 25.03.2017 . o ewentualnym nowym terminie będziemy informować w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Zarząd MZB