Regulamin XXXVII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego „O Złotą Rękawicę Wisły”

Regulamin XXXVII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego „O Złotą Rękawicę Wisły”

 

 

 

ZAPROSZENIE

REGULAMIN

XXXVII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego

„O Złotą Rękawicę Wisły”

 

 1. Cel turnieju:

Celem turnieju jest popularyzacja boksu w Społeczeństwie, a szczególnie wśród Młodzieży. Hasło Turnieju „Boks Kontra Pijaństwu i Narkomanii”.

 1. Termin turnieju:

Turniej odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2017r. w obiektach TS Wisła Kraków w Krakowie przy ulicy Reymonta 22.

 1. Zasady uczestnictwa w turnieju:

 

Do turnieju zostaną dopuszczeni zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych oraz z następującym doświadczeniem:

 1. a) Kadet – urodzeni w latach 2001-2002, kategoria wagowa od 46kg do +80 – min. 5 walk
 2. b) Junior – urodzeni w latach 1999-2000, kategoria wagowa od 52kg do +91kg – min. 5 walk
 3. c) Senior – urodzeni w latach 1998, kategoria wagowa od 48kg do +91kg – min. 10 walk

 

Organizator zastrzega sobie dopuszczenie zawodników z mniejszą ilością walk w uzasadnionych przypadkach, oraz zastosowanie odstępstw od przedstawionego regulaminu tylko w uzasadnionych jednostkowych przypadkach zgodnych z regulaminem P.Z.B.

 

Ponadto:

 1. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z regulaminem sportowym PZB tzn. walki:

Kadetów trwają 3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami. Juniorów i Seniorów trwają 3 rundy po 3 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami. Zawodnicy występują we własnym (atestowanym przez A.I.B.A) sprzęcie sportowym i specjalistycznym. Turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym, zawodnik przegrywający odpada. Zestawienie par ustala się w drodze losowania, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstawienia zawodników. Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. Zawodników obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzą do walk. Seniorzy walczą bez kasków ,zawodnicy startujący w kategorii wagowej od 48 kg.-64 kg walczą w rękawicach 10-cio uncjowych, natomiast od kat. wagowej 69 kg.- +91 kg. w rękawicach 12-to uncjowych .   Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu (szczęki) koloru czerwonego.

 1. Zespoły uczestniczące w Turnieju pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdów. Noclegi oraz wyżywienie może zarezerwować organizator tylko na indywidualne  zgłoszenie na piśmie określające ilość zawodników i osób towarzyszących oraz ilość dni zakwaterowania. Wykaz i adresy hoteli, hosteli z podaniem cen za nocleg i ew. wyżywienie pod nr tel. Tomasz Winiarski 606 706 855, Piotr Snopkowski 504 313 222.
 2. koszty przygotowania i przeprowadzenia turnieju ponosi organizator, zapewniając uczestnikom: szatnię, opiekę lekarską oraz nagrody.
 3. Organizator będzie pobierał opłatę startową w wysokości 20 zł.

 

 1. System rozgrywania turnieju:

Ostateczny przebieg turnieju będzie zależał od ilości zgłoszeń i zostanie podany na konferencji technicznej 15 grudnia 2017r.

 

 1. Sędziowie:

Obsadę sędziowską zapewnia MZB.

 

 1. Opieka lekarska:

Zapewnia organizator turnieju.

 1. Nagrody:

 

Główną nagrodą Turnieju będzie „Złota Rękawica Wisły”, której fundatorami będzie Mariusz Wach.  Złotą Rękawicę otrzymuje Najlepszy Junior, którego wybierają Organizatorzy (Jury) wraz z zaproszonymi Sędziami ew. Działaczami (wskazanymi przez Organizatora).

 

Dla najlepszych zawodników turnieju przewidziano: repliki ”Złotej Rękawicy”, puchary, medale, dyplomy.

 

 1. Wszyscy Zawodnicy muszą posiadać Aktualne Badania Lekarskie i Licencje Krajowych Związków Bokserskich (Polacy P.Z.B).

 

 

PROGRAM TURNIEJU

 

Pierwszy Dzień Turnieju

Piątek 15.12.2017 r.              

Sala Bokserska (Główna Hala Wisły)

 

godz.08.00 – 11.00                             badanie lekarskie i waga zawodników

godz.13.00                                         konferencja techniczna i losowanie

godz.16.00                                           Uroczyste otwarcie Turnieju

początek walk

 

Drugi Dzień Turnieju

Sobota 16.12.2017 r. ( Główna Hala Wisły)                       

 

godz.7.00 – 8.00                                 badanie lekarskie i waga zawodników

godz.11.00                                          rozpoczęcie walk przedpołudniowych

godz.16.00                                         rozpoczęcie walk popołudniowych

 

Trzeci  Dzień Turnieju ( Nowa Hala Wisły)                      

Niedziela 17.12.2017 r.                    

 

godz. 7.00 – 8.00                                badanie lekarskie i waga zawodników

godz. 11.00                                         Finały

Dekoracje oraz Program Artystyczny

 

Po walkach Finałowych odbędą się (z poślizgiem 1 walki po każdym finale) dekoracje Pucharami, replikami „Złotej Rękawicy”, medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi . Po zakończeniu walk finałowych zostanie ogłoszony Zdobywca (Najlepszy  Junior) „ Złotej Rękawicy Wisły”.  Również po walkach finałowych zostaną wręczone Puchary i Nagrody dla trenerów,  najlepszego zawodnika Turnieju (poza „złotą rękawicą”), najlepszej Drużyny, najlepszego seniora. Po dekoracjach nastąpi uroczyste zakończenie Turnieju. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zmian w programie turnieju.

 

Kontakt:
Tomasz Winiarski – tomaszwiniarski@op.pl, 606706855

Piotr Snopkowski  504313222 piotrsnopkowski@onet.pl

Sekretariat Klubu: +48126304500

 

Zgłoszenia do Turnieju będziemy przyjmować do 11 grudnia 2017r. na adres Klubu: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków

 1. Reymonta 22; 30-059 Kraków lub e-mail: mgpmzb@gmial.com

 

Łączę sportowe pozdrowienia

Kierownik Sekcji Bokserskiej T.S Wisła

Piotr Snopkowski