Zaproszenie na „Sobotę Pierwszego Kroku Bokserskiego” – 04.03.2017

 

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI

Oraz

T.S. WISŁA KRAKÓW

ZAPRASZA NA ZAWODY Z CYKLU

SOBOTA BOKSERSKA

04.03.2017

 

                                                                                   

Komunikat organizacyjny


SOBOTA BOKSERSKA 04.03.2017r.

 1. CELEM Turnieju jest popularyzacja boksu oraz podnoszenie poziomu sportowego zawodników.

  2. DATA i MIEJSCE ZAWODÓW: 04.03.2017
  Kraków, ul. Reymonta 22 (Sala bokserska – główna hala, I piętro)

 2. ORGANIZATOREM: Małopolski Związek Bokserski i Wisła Kraków

  4. UCZESTNICTWO: W Turnieju mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy nie mają więcej niż 10 walk, zgłoszeni przez Kluby oraz zawodnicy niezrzeszeni w kategoriach:
  – młodzik rocznik 2003
  – kadet rocznik 2001-2002
  – junior rocznik 1999-2000
  – senior

 3. PROGRAM:
  godz. 09.00 – 10.00 – ważenie zawodników
  godz. 10.30 – odprawa techniczna

Godz. 11.30 – badania lekarskie
godz. 12.00 – walki

 1. PRZEPISY TECHNICZNE:
  Do zawodów zgłoszeni mogą być zawodnicy legitymujący się ilością walk 0 – 10.
  Zawodnicy z większą ilością walk mogą być indywidualnie planowani przez trenerów, ale walki te nastąpią po walkach 0 – 10 i muszą być zgłoszone dzień przed zawodami do delegata sportowego.
  Plan walk i losowanie par odbędzie się na odprawie technicznej.
  Podczas Turnieju obowiązują przepisy PZB.

  7. ZGŁOSZENIA:
  W terminie do 28.03.2017 r. na adres e-meil: mgpmzb@gmail.com w celu przyspieszenie organizacji zawodów. Zawodnicy, którzy nie zostaną zgłoszeni przez kluby również wezmą udział w zawodach, ale z w drugiej kolejności przy doborze zawodników.

  8. OPŁATY STARTOWE:
  Młodzicy:       10 zł

Kadeci:           10 zł

Juniorzy:         20 zł,

Seniorzy:         30 zł,

Niezrzeszeni   50 zł
opłaty startowe są pobierane w celu pokrycia kosztów lekarza oraz karetki od każdego zawodnika startującego w zawodach.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Zawodnicy występują w sprzęcie klubowym (rękawice, kaski, strój) zgodnym z regulaminem PZB,

 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.
 • Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.