ZAPROSZENIE REGULAMIN XXXVIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego „O Złotą Rękawicę Wisły”

ZAPROSZENIE

REGULAMIN

XXXVIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego

„O Złotą Rękawicę Wisły”

 

 1. Cel turnieju:

Celem turnieju jest popularyzacja boksu w Społeczeństwie, a szczególnie wśród Młodzieży. Hasło Turnieju „Boks Kontra Pijaństwu i Narkomanii”.

 1. Termin turnieju:

Turniej odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2018r. w obiektach TS Wisła Kraków w Krakowie przy ulicy Reymonta 22.

 1. Zasady uczestnictwa w turnieju:

Do turnieju zostaną dopuszczeni zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych oraz z następującym doświadczeniem:

a) Kadet – urodzeni w latach 2002-2003, kategoria wagowa od 46kg do +80 – min. 5 walk

b) Junior – urodzeni w latach 2000-2001, kategoria wagowa od 52kg do +91kg – min. 5 walk

c) Senior – urodzeni w latach 1999, kategoria wagowa od 48kg do +91kg – min. 10 walk

Organizator zastrzega sobie dopuszczenie zawodników z mniejszą ilością walk w uzasadnionych przypadkach, oraz zastosowanie odstępstw od przedstawionego regulaminu tylko w uzasadnionych jednostkowych przypadkach zgodnych z regulaminem P.Z.B.

Ponadto:

 1. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z regulaminem sportowym PZB tzn. walki:

Kadetów trwają 3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami. Juniorów i Seniorów trwają 3 rundy po 3 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami. Zawodnicy występują we własnym (atestowanym przez A.I.B.A) sprzęcie sportowym i specjalistycznym. Turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym, zawodnik przegrywający odpada. Zestawienie par ustala się w drodze losowania, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstawienia zawodników. Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski. Zawodników obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzą do walk. Seniorzy walczą bez kasków ,zawodnicy startujący w kategorii wagowej od 48 kg.-64 kg walczą w rękawicach 10-cio uncjowych, natomiast od kat. wagowej 69 kg.- +91 kg. w rękawicach 12-to uncjowych .   Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu (szczęki) koloru czerwonego.

 1. Zespoły uczestniczące w Turnieju pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdów. Noclegi oraz wyżywienie może zarezerwować organizator tylko na indywidualne  zgłoszenie na piśmie określające ilość zawodników i osób towarzyszących oraz ilość dni zakwaterowania. Wykaz i adresy hoteli, hosteli z podaniem cen za nocleg i ew. wyżywienie pod nr tel. Tomasz Winiarski 606 706 855, Piotr Snopkowski 504 313 222.
 2. koszty przygotowania i przeprowadzenia turnieju ponosi organizator, zapewniając uczestnikom: szatnię, opiekę lekarską oraz nagrody.
 3. Organizator będzie pobierał opłatę startową w wysokości 20 zł.

 

 1. System rozgrywania turnieju:

 

Ostateczny przebieg turnieju będzie zależał od ilości zgłoszeń i zostanie podany na konferencji technicznej 14 grudnia 2018r.

 

 1. Sędziowie:

Obsadę sędziowską zapewnia MZB.

 1. Opieka lekarska:

Zapewnia organizator turnieju.

 1. Nagrody:

 

Główną nagrodą Turnieju będzie „Złota Rękawica Wisły”, której fundatorami będzie Adam Kownacki i Mariusz Wach.  Złotą Rękawicę otrzymuje Najlepszy Junior, którego wybierają Organizatorzy (Jury) wraz z zaproszonymi Sędziami ew. Działaczami (wskazanymi przez Organizatora).

 

Dla najlepszych zawodników turnieju przewidziano: repliki ”Złotej Rękawicy”, puchary, medale, dyplomy.

 

 1. Wszyscy Zawodnicy muszą posiadać Aktualne Badania Lekarskie i Licencje Krajowych Związków Bokserskich (Polacy P.Z.B).

 

PROGRAM TURNIEJU

 

Pierwszy Dzień Turnieju

Piątek 14.12.2017 r.                

Sala Bokserska (Główna Hala Wisły)

 

godz.08.00 – 11.00                             badanie lekarskie i waga zawodników

godz.13.00                                           konferencja techniczna i losowanie

godz.16.00                                           Uroczyste otwarcie Turnieju

początek walk

 

Drugi Dzień Turnieju

Sobota 15.12.2018 r. ( Główna Hala Wisły)                

 

godz.7.00 – 8.00                                badanie lekarskie i waga zawodników

godz.11.00                                           rozpoczęcie walk przedpołudniowych

godz.16.00                                           rozpoczęcie walk popołudniowych

 

Trzeci  Dzień Turnieju ( Główna Hala Wisły)                      

Niedziela 16.12.2018 r.                    

 

godz. 7.00 – 8.00                                  badanie lekarskie i waga zawodników

godz. 11.00                                             Finały

Dekoracje oraz Program Artystyczny

Po walkach Finałowych odbędą się (z poślizgiem 1 walki po każdym finale) dekoracje Pucharami, replikami „Złotej Rękawicy”, medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi . Po zakończeniu walk finałowych zostanie ogłoszony Zdobywca (Najlepszy  Junior) „ Złotej Rękawicy Wisły”.  Również po walkach finałowych zostaną wręczone Puchary i Nagrody dla trenerów,  najlepszego zawodnika Turnieju (poza „złotą rękawicą”), najlepszej Drużyny, najlepszego seniora. Po dekoracjach nastąpi uroczyste zakończenie Turnieju. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zmian w programie turnieju.

Kontakt:
Tomasz Winiarski – tomaszwiniarski@op.pl, 606706855

Piotr Snopkowski  504313222 piotrsnopkowski@onet.pl

Sekretariat Klubu: +48126304500

Zgłoszenia do Turnieju będziemy przyjmować do 10 grudnia 2018r. na adres Klubu: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków

 1. Reymonta 22; 30-059 Kraków lub e-mail: piotrsnopkowski@onet.pl

 

Łączę sportowe pozdrowienia

Kierownik Sekcji Bokserskiej T.S Wisła

Piotr Snopkowski